– L – Harfi Fihristi

Lâ havle okumak 207, 684, (741), 785, 993.
lâ’b [oyun] 546, (601), 637, 721, 725, 782.
lâf taşımak 107, 115, 782, (1014).
lahd kazmak 1004, (1005).
lâhor şehri 852, 1067, 1167.
lakît (sokakda bulunan bebek) (591).
lâleli câmi’i 1153, 1168.
la’net etmek 383, 512, (513).
latîfe (84), 918, 924.
lazer şu’âları (559).
lavazye teorisi (539), 968.
lehv 546, (602), 637, 721, 782.
leş 80, (153), 154, 155, 156, 159, 327, 610, 613, 618, 619, 630, 636, (809), 898.
levh-il mahfûz 3, 23, 43, 352, (698), 699, 964.
levlâke-levlâk (33), 450, 955.
li’ân (584).
liberal iktisâd sistemi (792), 1069, 1126.
li-îlâfi sûresi (291).
limmî yolu ile anlama (103).
lipoid maddeler 654, 673.
lise ne demekdir? 1078.
livâta (140), 141, 357, 880, 885, 887.
livâ (bayrak) (52), 379.
logaritma hesâbları 170, 1150.
lohusalık (139), 781, 998.
lokman hakîmin nasîhati (99), 1130.
Lozan sulhunun gizli maddeleri 484.
lökositler 561, 977.
lösemi hastalığı 977.
lukata (yerde bulunan) (310), 780, 817, 877, 1011.
lüzümsuz şeyleri sormamalı (740).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir