– Ö – Harfi Fihristi

Ödem [su toplanması] 652, 657, (670).
ödeme senedi (134), 300, 796, 805, (824), 832.
ödünç vermek 134, 294, 572, 645, 801, (824), 825, 827, (828), 837, 844, 846, 852, 857, 858.
öğle nemâzı 121, (177), 182.
öğrenmesi lâzım olan bilgiler 25, 51, 339, 365, (413), 616, 886.
öğrenmesi lâzım olmıyan şeyler 414, (740).
öğünmek 20, (594), 614, 620, 1005.
ölçü birimleri 222, 296, (323), 881.
ölmek ne demekdir 80, 88, 89, 455, 479, 480, (988), 1014, 1018.
ölüden yardım istemek 85, 338, (448), (450), 451, 456, 457, 459, 460, 476, 477, 478, 1014, 1015, 1052, 1134.
ölü için adak 332, 398, (449), 778.
ölü için ağlamak 479, (1012).
ölüleri yakmak harâmdır 455, (1001), 1004, 1011, 1131.
ölüm hastalığı 693, 816, 989, (990).
ölüm ışınları 974.
ölüme hâzırlık 98, 477, 695, (988), 989.
ömr 98, 312, (699), 784.
ömre sünnetdir 111, (339), 351.
örf ve âdet 28.
özr ne demekdir? (130), 172, 264, 274, 276.
özr sâhibi olmak 126, (130), 137, 148, 233, 249.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir