– O – Harfi Fihristi

Oğlanlara bakmak 163, (164).
oğuz türkleri (533), 1157.
ok meydanı câmi’i 1100.
oksidlenme 432, 548, 981.
oniki imâm (62), 919, 1084, 1087, 1111, 1143, 1162.
on latîfe (917), 924.
organ nakli 593, 618, (699), 1050.
ortaklık 536, 818, (865).
ortodoks kilisesi 1137.
oruc bozmak için özr 140, 222, 319, 320, (594), 1023.
oruc kazâsı 319, (320).
oruc keffâreti 272, 314, (320), 332, 1022.
oruc nasıl tutulur 198, (314), 429.
oruc tutanlara kolaylık gösterenler 313, (314), 751.
oruc tutmak farzdır 63, (313), 314.
orucu bozanlar 39, (317), 318.
orucu bozmayan şeyler (318).
orucun çeşidleri (314).
orucun ehemmiyyeti 92, 99, 111, (313), 320, 779.
osmân ağa câmi’i 1158.
osmânlılar 22, 28, 302, 305, 460, 461, 492, (533), 534, 574, 595, 604, 621, 622, 1060, (1159).
osmânlılarda ilk takvîm 316.
osmânlı türkleri 460, 463, 532, 1059, 1143, 1144, 1149, (1159).
otobüsde nemâz (223).
otobüsde yer ayırmak (246).
oturarak nemâz (215).
otuzüç farz 18, (121).
oyunla vakt geçirmemeli (118), 365, 438, 546, (601), (602), 614, 637, 769.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir