– P – Harfi Fihristi

Paleontoloji (541).
panteizm=vahdet-i vücüd 92, 93, 94, 768, 935, (943), 944, 947, 959.
papa 534,1108, 1189.
papaslar 27, 45, 238, 532, 564, 1019.
para bozdurmak (815), 827, 854, 855.
para çeşidleri 296, (802), 824.
para karşılığı ibâdet 340, 783, (872), 873, 1023.
parada resm, yazı 142, (729), 802.
parayı halâl yere harcetmeli 99, (118), 787.
parmak izi (700).
parmakla selâmlaşmak (365), 366.
paşabağçe incirliköy câmi’i 1153.
patrona halil vak’ası 1119.
pazarlık etmek 341, 843, (846).
pazar tekkesi mescidi 1087, 1100.
pekmez 625.
penicilin ilâcı 667, 690.
perhîz etmek (652), 660, 661, 992.
peruk (takma saç) (593).
peygamber gelmesi ni’metdir 23, 31, 34, 41, 92, (102), 106, 290, 480, 481, (681), 729, 762, 907, 955, 956.
peygamber yanılabilir 48, (505), 506.
peygamberimizin “aleyhisselâm” şefâ’ati 38, 58, (476), 479, 910.
peygamberimizin yolu 49, (50).
peygamberler harâm olacak birşeyi yapmaz (71), 946, 1188.
peygamberlere inanmak 40, 57, 58, 63, 95, 106, 481, (482).
peygamberlik 18, 41, (481), 486, 748, 750, 760.
pil nedir 556.
piramidon ilâcı kanser yapmakdadır 626.
piyango çekmek (614), 813, 858.
plâk ile ezân (206).
plutonium bombası 561.
plutonium ma’deni 556, 557, 561.
polaris denizaltısı 558, 562.
polaris füzesi 562.
poliçe 833, 860.
pragmatizm (27), 1189.
prezervatif kullanmak 141, 781.
prostat hastalığı 126, (670).
proteinler 688, 980.
proton 554, 560, 973, 1138.
protoplazma 975.
pusula ile kıble ta’yîni 25, (171), 172, 183.
puta tapanlar 66, 238, 411, 431, 452, (462), 476, 479, 483, (529), 570, 628, 728, 736, 737, 769, 907, 1044, 1151, 1157, 1166.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir