– S – Harfi Fihristi

Sâat ayârlaması 189.
sâat farkları 188.
sâat makinaları 184, (188), 1107.
sâ’ denilen ölçek 133, 303, (323), 337, 1022.
sabâh-akşam düâsı (111), 436.
sabâh nemâzı (176), 194, 202, 273, 275, 276, 281, 284.
sâbikûn [sâbıklar] 530, (913).
sabr 36, 313, 426, 645, 690, 1007, (1017), 1034.
saç boyamak 375, 594.
saç dökülmesi (674).
sadaka vermek 19, 96, 245, 303, 307, (309), 345, 356, 384, 449, 589, 600, 607, (641), 644, 652, 794, 837, 838, 845, 878, 1197.
sadaka istemek 245, (309), 613.
sadaka sevâbı 97, 98, 101, 308, 325, 607, 613, (641), 644, 840.
sadaka vermiyenler (211).
sadaka-i fıtr 298, 307, (322).
sa’dî tarîkati (1087).
sağdan başlamalıdır 248, 648, (738).
sahûr vakti 198, (316), 319.
sahv hâli (958).
sa’îd olanlar (680).
sâime zekât hayvanı 299, (306), 307.
saint pierre kilisesi 1108.
sakal boyamak (263), 375, 594.
sakal traşı 249, (262), (263), 264, 286, 326, 375, 454.
sakız çiğnemek (142), 319.
sâlihler (78), 118, 476, 608, 610, 636, 743, 1008, (1051).
sâlik (87), 515, 517, 911, 912, 929, (933), 949, 955, 1134.
sallanan dişleri bağlamak 133, (143), 144.
san’at edinmeli 534, 595, (786), 788, 847, 848.
sandalyada oturarak nemâz kılmak câiz değildir (274).
sanem (put) 411, (452), 529, 628.
sapıklar 66, 327, 445, (1043).
sapma açısı (171).
sar’a hastalığı 127, 620, 737, 740, (741), 998.
sarf satışı (sarraflık) 299, 794, (814), 837, 855.
sargı üzerine mesh 129, 135, (151), 253.
sarık sarmak 129, (217), 378.
sarılık hastalığı (656), 666.
sâsânî devleti 1126.
satması câiz olmıyan şeyler 612, (808), 809, 810, 811.
sa’y yapmak 339, (344), 345.
se’âdete kavuşmak için 21, 23, 28, 29, 30, 32, 34, 37, 39, 43, 93, 95, 102, 107, (118), 287, 383, 401, 528, (531), 762, 777, 792, 805, 849, 891, 921, (1051), 1052.
sebbiyye fırkası 61, (488).
sebebe yapışmak lâzımdır 73, 398, (432), 433, (451), 456, 479, 519, 680, 683, 693, (696), 746, 784, (787), 993, 1015, 1042, 1054.
secâvend (234). 237, 274.
secde-i sehv 147, 202, 216, 224, (227), 255, 261.
secde-i şükr (230).
secde-i tilâvet 100, 103, 201, 207, (229), 255, 724, 1010, 1020.
sedd-i zülkarneyn 1123.
sedef otu 634.
sefâhet (645), 762.
sefer-der-vatan (937).
seferî olmak 147, 172, (221), 225, 226, 293, 325, 471, 901.
sefîh kime denir? (645), 762, 813, 887, 899.
seher vakti 118, 219, (316).
sekr hâli (957), 958.
seks bilgileri 731, (891), 892.
selâmlaşmak 39, 91, 219, (363), 364, 571.
selçûkî devletleri 1074.
selef-i sâlihîn 47, 286, 309, (407), 408, 437, 490, 491, 492, 493, 495, 498, 766, 768, 1013, (1051).
selefiyye (silfiyye) (408), (490), 491, 494, 1117.
selem satışı 794, 795, 800, 807, 814, (821), 856.
selîmiyye kışlası ve câmi’i 1168.
semen (fiyât) 97, (794), 797, 798, 800, 801, 802, 810, 855.
semûd kavmi 1128, 1166.
sene başının hangi gün olduğu (358), 379.
sene başında tebrîkleşmek (355), 356.
sened yazmak 572, 801, (824), 829.
serhend şehri Hindistândadır 1120.
serhoş olmak 125, 127, 141, 154, 249, 624, 626, (627), 879, 880, 881, 998.
serum 977.
setr-i avret 35, 39, 122, 124, 125, 132, 157, (163), 164, 263, 589, (593), 598, 604.
sevâb kazanmak 18, (20), 101, 325, 357, 617, 1048, (1049).
sevâb neye denir (18), 19, (702).
sev’eteyn 127, 136, (165), 166, 604.
sevk-i tabî’î (405), 646.
sevmenin alâmeti 17, 30, 92, 427, 518, 519, 716, 720, 764, 767, 949, 965, (1036), 1050, 1051.
seyr-i âfâkî ve enfüsî 87, 522, (933), 934, 935, 936, 938, 939.
seyr-i fillah 522, (949).
seyr-i ilallah 934, 939, (949).
seyyidler 376, (377), 1061, 1111, 1169, 1171, 1181.
sıddıklar 355, (609), 942, 1007.
sıfât-ı selbiyye 55, (104).
sıfât-ı sübûtiyye 55, (103), 905.
sığır zekâtı (306).
sıhhatli olmak 20.
sıkıntıdan kurtulmak için 229, 427, (742), (784), 993.
sıla-i rahm 167, 302.
sırât köprüsü 3, 23, (58), 98, 107, 158, 211, 762.
sıtma hastalığı 692, (695).
sidre-tül müntehâ 354, (420).
sigara içmek 54, 124, 125, 246, 598, (629), 646, 647, 985, 986, 1093, 1097, 1102, 1106, 1123, 1127, 1136, 1184.
sigortacılık 309, (874).
sîh kâfirleri 411.
sihr (büyü) 483, 739, 741, (747), (748), (782), 783, 784, (890), 908, (993), 1151.
silâh yapmak farzdır 546.
silis-ül-bevl hastalığı (128), 672.
silsile-i aliyye 783, (969), 970, 993.
simâ’ 90, 627, 721, (767), 904, 1062, 1174.
sinan pâşa câmi’i 1137.
sinemaya gitmek 605, 730.
sinir hastalığı 601, (669), (784), 993.
sirkatin cezâsı 276, (881).
sis 85.
siyâh başlık ve elbise 378, (593).
siyâh derili olmak kusûr değildir (376).
siyer kitâbları (374).
skolastik ilmler (413).
snap atom pili 558.
sofîler 90, (486).
sofiyye-i aliyye (91), 103, 390, 395, (749), 751, 761, 943, 944, 1119, 1144.
sohbetin fâideleri 4, 93, 118, 402, (515), 517, 755, (1053), 1112, 1126, 1140, 1147, 1158, 1168.
son nefes 108, 715, (988).
sorması câiz olmıyan şeyler (740).
sosyal adâlet 309, (523), 535.
sosyalizm (523), 528, 792, 1125, 1130.
sömürücülük 523, (527), 860, 864.
söz taşımak [dedi-kodu] harâmdır 39, 107, (115), 168, 782, (1014).
spektroskopi 548, 551, 559.
spor-toto (615).
sputnik 972.
stronsium ma’deni 558.
su buhârı 85, 971.
suç ne demekdir 253, (519), 537.
suların çeşidleri 156, (160), 161.
sultân ahmed câmi’i 347, 1071.
sultân selîm câmi’i 1067, 1167, 1173.
sun’î ilkah (605).
sun’î katı yağlar (656), 657.
sun’î peyk 25.
sûret (86).
surre alayları 1144.
süâl hakdır (58), 762, 780, 841.
süâl melekleri 58, 73, (107), 762.
sübhâ nemâzı (124).
sübhâne rabbike âyeti 219, (392).
süftece havâlesi (834).
sühreverdî tarîkati (1087).
sû’i zan (29), 99, 453, 517, 610, 612, 958.
süleymâniyye câmi’i 1173, 1197.
sülfamid ilâçları 666, 671, 692.
sülûk 902, 919, (933), 936, 937, 954, 955, 956, 961, 1064.
sünbül efendi câmi’i 1174.
sünen-i hüdâ (52), 240, 263, 264.
sünen-i zevâid (52), 240, 263, 264, (357).
sünnet neye denir? 18, 49, (52), 69, 230, 240, 263, 286, 357, 465, 471, 476.
sünnet olmak (21), (167), 263, 378, 420, 890.
sünnet nemâzları ne demekdir 276, (279), 280, 281, 282, 285, 287.
sünnet yerine kazâ kılmalıdır 276, 278, (280), 281, 282, 283, 285.
sünnete yapışmak 18, 52, 215, (286), (401), 473, 766, 1170.
sünneti beğenmiyenler 18, 52, 249, 280, (287), (768).
sünnet kazâ edilmez (273), 275.
sünneti terk edenler 52, 123, 251, (275), 287, 316, (768).
sünneti terk etmek için özr 157, 262, (277), 316.
sünnî olan müslimânlar 22, 23, 89, 270, 439, 492, (1043).
sürme çekmek 164, 356, 375, (693).
süryânîler (490), 1166.
süslenmek 593, (594), 603, 620, 781, 869.
süt kardeşlik 134, 159, 167, 569, 570, (586), 869.
sü’ûdi arabistân 1143, 1174.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir